e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (2024)

terug

Do 20/06/2024 DatingCoach Irma

DATINGVRAAG

e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (1)

Iedere maand beantwoordt DatingCoach Irma vragen van e-Matchers. Vandaag de vraag van iemand die liever anoniem blijft. Zij vindt het lastig om de moed erin te houden na keer op keer afgewezen te worden, en vraagt zich af of een partner nog wel weggelegd is voor haar. Ze wil graag tips om haar zelfvertrouwen niet te verliezen tijdens haar zoektocht naar de (onvindbare) liefde. Heb jij ook een vraag voor Irma? Laat deze dan achter door op de 'reageer-knop' te klikken onderaan dit bericht!

Hoe houd je de moed erin als je telkens wordt afgewezen? Ik begin langzamerhand te geloven dat een partner niet meer voor mij weggelegd is, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn zelfvertrouwen niet verlies?
- Anoniem

Een korte datingpauze
Beste,
Ook al hoort afwijzingen incasseren bij het daten, telkens afgewezen worden is zeer frustrerend. Soms kan het goed zijn even een time-out te nemen om jezelf te herpakken. Een tijdje niet daten, kijken of je zo spontaan iemand tegen komt en je richten op werk, vrienden, familie en hobby's om je lekker in je vel te gaan voelen en dan met frisse moed opnieuw te starten.

Soms kan het goed zijn even een time-out te nemen om jezelf te herpakken.


Hierbij zou je jezelf een aantal vragen kunnen stellen. Ten eerste: Is je profiel een goed profiel, dus een heldere beschrijving van jezelf en je leven dat aanspreekt? Iemand die je profiel leest zou het gevoel moeten krijgen dat ze 'deze persoon beter willen leren kennen'. Je zou een second opinion kunnen aanvragen en kijken of je verbeteringen en/of veranderingen kunt aanbrengen.

Misschien ben jij wel zo bescheiden dat je jezelf niet echt positief neerzet. Maak gerust een opsomming van eigenschappen van jezelf die aantrekkelijk zijn. Dit is niet arrogant, dit is zelfbewust. Denk eens na over het volgende: "Wat maakt een relatie met mij aantrekkelijk?" Je kunt je omgeving vragen wat leuk aan je is. Vraag het familieleden of vrienden.

Realistische keuzes
De tweede vraag is: In welke vijver vis jij? Stuur jij interesseberichten naar mensen die goed bij je passen of is jouw wens om bijvoorbeeld een partner te veroveren waar je niet zoveel kans bij maakt. Dit is niet negatief bedoeld, maar wees realistisch.

Stuur jij interesseberichten naar mensen die goed bij je passen of is jouw wens om bijvoorbeeld een partner te veroveren waar je niet zoveel kans bij maakt. Dit is niet negatief bedoeld, maar wees realistisch.


De derde vraag luidt: Hoe communiceer jij? Sommige mensen zijn zo nerveus dat ze een beetje dichtklappen of niet helemaal zichzelf zijn als ze contact hebben met iemand die ze wel zien zitten. Werk aan je sociale vaardigheden. Straks gaan al die handige charismatische types ervandoor met alle leukerds, terwijl jij - als onhandige dater - achterblijft. Terwijl jij ook de moeite waard bent, het komt er nu alleen nog niet goed uit.

Plaats goede foto's
Oppervlakkige tips zijn: zorg dat je mooie foto's van jezelf plaatst. Hiermee bedoel ik niet een reeks selfies maar eventueel foto's gemaakt door een echte fotograaf (de liefde mag wat kosten) en pimp jezelf op met een paar goede outfits. Ik vind dit zelf zoals gezegd oppervlakkig omdat het om een karakter, intelligentie, inhoud etc gaat.

Je zult echter verbaasd zijn hoe je zelfvertrouwen kunt verbeteren door dit te doen. Dit is een vorm van eigenliefde. Juist nu je wat negatieve ervaringen achter elkaar hebt moeten incasseren, kan het geen kwaad om jezelf lief te behandelen. Je kunt het ook zien als werken aan je uitstraling.

Juist nu je wat negatieve ervaringen achter elkaar hebt moeten incasseren, kan het geen kwaad om jezelf lief te behandelen.


Nieuwe dingen proberen
Doe ook iets nieuws wat je misschien nog nooit gedaan hebt. Denk aan een leuke singlereis waarbij het niet alleen om de singles gaat maar ook om het fijne reisje. Denk aan speeddaten of ga eens met een goede vriend(in) naar een gelegenheid toe waar veel singles heen gaan.

Vergeet nooit dat een afwijzing tijdens het daten niet je hele persoon moet raken. Hoe beroerd het ook is, de mensen die je aanwijzen weten amper iets van je. Een stukje tekst of een enkele ontmoeting. Dit klinkt wellicht wat makkelijk, maar zeker weten dat wanneer iemand de moeite neemt jou goed te leren kennen er genoeg moois en fantastisch te ontdekken is aan jou. Vergeet dit zelf niet, dat je een kostbaar mens bent.

Misschien hebben lotgenoten ook nog wat tips in petto. Ik hoop dat wanneer je dit leest, je als een fijn contact hebt en wens je veel succes toe.

Reageer of stuur je vraag in


+ Reageer of stuur je vraag in
e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 6000

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.