Frijns verklaart waarom Formule E voor andere kampioenschappen zoals F1 zo belangrijk is (2024)

Frijns verklaart waarom Formule E voor andere kampioenschappen zoals F1 zo belangrijk is (3)

Robin Frijns gaat een druk 2024 tegemoet. De Nederlandse coureur zal niet alleen actief zijn in het volledig elektrische Formule E-wereldkampioenschap, maar ook in het FIA World Endurance Championship (WEC) waarin hij achter het stuur zal kruipen van een hybrideauto. De Limburger legt in een exclusief gesprek met GPFans uit wat de Formule E nou zo belangrijk maakt.

'); }

Frijns zal in de Formule E uitkomen voor Envision Racing, het team dat de regerend wereldkampioen is bij de teams. Het nieuwe seizoen gaat over twee weken alweer van start met de Mexico City E-Prix. Hij vertelt over zijn favoriete circuit in de elektrische raceklasse, maar ook over de rol die de Formule E speelt. Frijns gaat ook racen in de Hypercar-klasse van het WEC, waar hij zal rijden voor BMW-fabrieksteam WRT. De BMW M Hybrid V8 is, zoals de naam al zegt, een hybrideauto. Waar de Nederlander een voordeel heeft ten opzichte van de competitie, is dat de software van de elektromotoren van de BMW redelijk overeenkomt met die uit de Formule E. Het steeds verder ontwikkelen van de Formule E-auto's is misschien ook wel essentieel voor de toekomst van bijvoorbeeld de Formule 1. Vanaf 2026 gaat elektrisch vermogen namelijk een veel grotere rol spelen in de koningsklasse van de autosport.

Favoriete circuit

"Mijn favoriete circuit was eerst altijd Parijs, maar die is er sinds een aantal jaar niet meer bij," begon Frijns die uitkijkt naar het nieuwe Formule E-seizoen, bij GPFans. "Het was ook wel een heel klein baantje, te klein voor wat Formule E nu is. Die auto's worden alleen maar sneller. Ik heb Rome altijd een heel leuk baantje gevonden, omdat het heel lang is en het gaat helemaal op en neer, dus daar heb ik het heel erg naar mijn zin." Het stratencircuit in de hoofdstad van Italië is voor 2024 echter vervangen door Misano Adriatico E-Prix op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. "Monaco is ook altijd iets speciaals. Ik weet niet hoe Tokyo eruit gaat zien, want het baantje zelf heb ik nog niet gezien, maar ik denk wel dat dat een hele leuke wedstrijd gaat worden."

'); }

Frijns verklaart waarom Formule E voor andere kampioenschappen zoals F1 zo belangrijk is (4)

OOK INTERESSANT: Frijns gaat racen met 'tweede familie' in WEC: 'Denk dat veel fans er ook naar uit kijken'

Software van Formule E in Hypercar

Op de vraag of er dingen zijn die hij kan meenemen vanuit de Formule E richting het WEC, antwoordde 32-jarige uit Maastricht: "Heel veel software-gedreven systemen die in de Hypercar zitten, komen van de Formule E af. Ik zou zeggen dat ik daarin een groot voordeel heb, want ik begrijp hoe die systemen werken, terwijl sommige mensen die instappen, nog totaal niet snappen hoe het systeem werkt. Andersom zou ik niet zeggen dat er iets van de Hypercar naar de Formule E gaat, want de Formule E is in dat opzicht een klasse apart, omdat het volledig elektrisch is." Er wordt dus meer meegenomen vanuit de Formule E naar andere kampioenschappen dan dat de Formule E dingen overneemt van anderen. "Ik denk ook wel dat we dat zien met de hybridesystemen in de Formule 1 waarvan de technologie ook een beetje van de Formule E komt. Dat maakt de Formule E ook heel erg belangrijk, dat de technologie die wij daar gebruiken, eigenlijk alleen maar vooruitgeduwd wordt om de hybridesystemen later sterker te maken in de Hypercars."

'); }

Gerelateerd

Formule 1Robin FrijnsEnvision Racing

`; articleDiv.appendChild(title); $(document).ready(function() { let currentValue = article.stats.people; const min = article.stats.people-5; const max = article.stats.people+10; const intervalTime = 300; // in milliseconden const changeSteps = 10; // aantal stappen voor elke verandering const stepInterval = 50; // tijd tussen elke stap in milliseconden function changeValue(targetValue, steps, interval) { let step = (targetValue - currentValue) / steps; let currentStep = 0; function updateStep() { if (currentStep < steps) { currentValue += step; $('#tracker').text(Math.round(currentValue)); currentStep++; setTimeout(updateStep, interval); } else { currentValue = targetValue; $('#tracker').text(Math.round(currentValue)); } } updateStep(); } function updateValue() { // Bepaal de nieuwe doelwaarde binnen de grenzen let change = Math.floor(Math.random() * 101) - 50; // willekeurige waarde tussen -50 en 50 let targetValue = currentValue + change; if (targetValue < min) { targetValue = min; } else if (targetValue > max) { targetValue = max; } // Voer de verandering in stappen uit changeValue(targetValue, changeSteps, stepInterval); } // Update de waarde op een vast interval setInterval(updateValue, intervalTime * changeSteps); }); articlesList.appendChild(articleDiv); } }); } else { console.error("Expected an array of articles."); } } // Fetch articles on page load window.onload = function() { fetchPersonalizedArticles(); };

Frijns verklaart waarom Formule E voor andere kampioenschappen zoals F1 zo belangrijk is (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 5685

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.